KARTA PREZENTOWA

Eleganckie i uniwersalne Zaproszenie to idealny pomysł na prezent dla każdego. Można je podarować osobom bliskim na wyjątkowe uroczystości , pracownikom lub klientom swojej firmy jako nagrodę czy prezent świąteczny. Niezależnie od okoliczności , podarowanie komuś takiej odrobiny wytchnienia, relaksu i piękna, jakie otrzyma od specjalistów naszego Salonu, będzie na pewno udanym upominkiem, sprawi przyjemność i przyniesie zadowolenie.

Oferujemy Państwu następujące formuły zaproszeń:
– zabiegowe – na wybrany zabieg znajdujące się w ofercie Izar-Repechage,
– pakietowe – na określony pakiet zabiegów,
– kwotowe – o określonej wartości, umożliwiający osobie obdarowanej dokonanie wyboru dowolnego zabiegu, z którego chce skorzystać.
Chętnie doradzimy Państwu najwłaściwsze zabiegi i wybór najlepszego rozwiązania.
Zapraszamy do kontaktu z nami.

Kosmetyczka Warszawa IZAR Repechage Miejska Farma Urody Miejska Farma Urody

Regulamin

Zaproszenia upominkowe upoważniają do skorzystania z zabiegów dostępnych w Salonie zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w Salonie oraz opublikowanym na stronie internetowej

Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod numerem telefonu +48 (22) 827 71 95, bądź osobiście w Salonie

Zaproszenie należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

Data ważności jest podana na druku każdego Zaproszenie i nie ulega przedłużeniu. Po upływie terminu realizacji, zaproszenie traci ważność.

W przypadku Zaproszeń kwotowych, niewykorzystana kwota nie zostaje zwracana zamawiającemu lub obdarowanemu.

Zaproszenia nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce, gdy Zaproszenia opiewają na wyższą kwotę niż wartość wykorzystanych usług

Osoba obdarowana jest zobowiązana dopłacić do Zaproszenia, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Zaproszenia (w przypadku Zaproszeń kwotowych).

W szczególnych przypadkach, po ustaleniu z pracownikami Instytutu, istnieje możliwość zamiany zabiegu widniejącego na Zaproszeniu na inny o tej samej wartości.

Zaproszenia nie łączą się z obowiązującymi w momencie realizacji promocjami i rabatami.

Zaproszenia kwotowe mogą zostać wykorzystane na kilka zabiegów w Salonie, jeśli wartość na jaką opiewają przewyższa wartość wybranego do realizacji zabiegu. Wówczas pozostała do wykorzystania część kwoty proporcjonalnie maleje, aż do całkowitego wykorzystania wartości Zaproszenia.

Salon IZAR-Repechage nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Zaproszenia. Nie ma też możliwości wystawienia jego duplikatu.

W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje właściciel Salonu Kosmetycznego IZAR-Repechage.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Zaproszeń Upominkowych. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Zaproszenia, osoba kupująca oraz obdarowana oświadcza, iż zapoznała się z jego treścią i akceptuje go w całości.